link Våxnäs
link Hammarö
link Karlskoga
link Om Auotoclean
link FAQ
link Miljö
link Hitta hit
link Kontakt
link Hem
Miljö

Att värna om miljön är något vi prioriterar högt.

 ”Tvätta inte bilen på gatan!”

Lyder några rubriker på svenska kommuners hemsidor. I många kommuner är det till och med förbjudet att tvätta sin bil på gatan/uppfarten. Förbudet gynnar vår miljö.

Det vi inte tänker på när vi tvättar bilen på garageuppfart är att det vatten vi spolar ned rinner rakt ned i våra avlopp utan att renas. Bilens tvättvatten blir då barnens badvatten. Vattnet man sköljer ner innehåller oljor, giftiga tungmetaller (bly kadmium och krom), tensider och kemikalier från tvättmedlet och bilens underrede och skadar både djur- och växtliv.

De kemiska produkter vi använder är välanpassade för vårt reningsverk. Innan vattnet når avloppet har det gått igenom en lång process. Grovslam, olja och tungmetaller separeras och töms regelbundet av välrenommerade speciallister.

Läs mer om hur reningsverken fungerar på naturvårdsverket hemsida.

www.naturvardsverket.se

 

 

 

 
      logga     KARLSTAD - Våxnäs      HAMMARÖ - Jonsbol     KARLSKOGA - Rosendal